Boel Allberg, Solna

Nu har korven – som alla förstått
Renässans som det välförtjänt fått
i en väckt tradition
blir den kung på sin tron
av det skäl att det är ljuvligt gott