Akademien för De Sköna Korvarna

Korvakademien är en ideell sammanslutning med syfte att:

– höja korvens status i samhället

– placera korven i rätt sällskap

– bredda korvens användningsområde

– utöka sortimentet av GOD korv

– en gång om året tillsammans äta korv i kiosk

Korvakademien bildades 1991 och ska enligt stadgarna ha tolv ledamöter med god kunskap om och ett levande intresse för en högtstående svensk korvkultur.

Korvakademien förverkligar sina syften genom att bland annat premiera kvalificerade insatser till korvkulturens fromma, samt genom att aktivt bidra till ökade kunskaper hos såväl producenter som konsumenter.

Korvfestivaler med provsmakningar, korvdueller och korvinformation.
Korvfestivaler som korvhantverkare får presentera sina bästa korvar mm