Stickan Johansson, första pris

En öbo från häradet Lister
vid barskåpet blev ganska bister
när hans flaska med gin
nu var stoppad med skinn
som han använd till korven med ister

…men hans huskors var ännu mer bister
sen hans korvstoppning uppvisat brister
gav honom en pik ”koka soppa på spik
när en kunde med chakuteristen va gifter