Korv- en genial idé

Matglädje från forntid till nutid

Korv är en av de äldsta formerna av processade livsmedel som fortfarande skapar matglädje.

Det slaktade djuret står för så gott som all råvara i form av kött, blod och olika organ. I kombination med salt, kryddor och socker och med tarmar som förpackningsmaterial skapades för många tusen år sen att-raktiva fermenterade och torkade produkter.

För 10 000–15 000 år sedan övergick människor i mellanöstern, bland annat dagens Turkiet, Irak och Iran, från nomadliv till bygemen-skap. Med tekniker för växtodling och skörd tillsammans med boskaps-skötsel fick man en kontinuerlig tillgång till ätbara råvaror. Genom tork-ning, saltning, rökning och syrning/fermentering skapades säker och smaklig mat.

Än i dag äter och dricker vi dessa livsmedel: öl, bröd, smör, ost, surkål, yoghurt, salami, rökt kött, salt fisk, oliver och vin.

Får var ett av de första djurslag som användes som råvara, något senare kom nötboskap och grisar. För 3000–4000 år sedan kom svinen i onåd hos arabiska och judiska kulturer. Om det låg en ratio-nell förklaring bakom, som exempelvis att de bidrog till smitta med trikiner, eller om de rent allmänt ansågs som ohygieniska och smutsiga är oklart. Under inkvisitionens dagar i Spanien hängdes en chorizo, en torkad korv med fläskkött, i taket för att markera att ingen jude eller muslim åt i huset.

Vill du veta mer om korv? 
Klicka på Korvfestival roll ups, nedan:

Korvfestival_roll_ups-4.pdf