Liten Fjälster / korvskinns guide

Värt att veta om naturtarm

Information om svintarm och fårtarm

Naturtarm

Naturtarm är världens äldsta naturliga emballage. Man använde naturtarm för att konservera kött redan för 5 000 år sedan.

Som framgår av bilden så kan i princip alla inälvor användas, och görs så i många länder, men i västvärlden är det smaltarm och mage från gris och får samt magarna från nöt som används. Processen är skäligen enkel, man separerar tarmen från kroppen, antigen som förr via handkraft eller som numera med hjälp av draghjul som drar in tarmen i en maskinlinje  som pressar ut gödsel och 3 lager av kollagen/slem hinnor. Detta tar ca 1 timme och sedan är tarmen klar för kylning och nedsaltning. Det enda som behövs är salt och vatten för att producera en naturtarm.

Hos grisen är smaltarmen ca 20 meter lång, hos fåret ca 26 m och hos kosssan ca 38 meter. Grovleken på tarmen är olika, smalast i magänden och bredast närmast tjocktarmen. För att kunna göra jämntjocka korvar måsta man sortera tarmen. Detta görs genom att skära av den i lämpliga jämntjocka längder.

Totalt sett i världen används lika mycket naturtarm som konsttarm, med en liten förskjutning så i USA används mer konsttarm och i Asien mer naturtarm. Generellt kan sägas att ju högre kvalitet, eller ju mer traditionella produkter, desto troligare är det att man använder naturtarm.  

I Sverige används fårtarm till smala korvar (prinskorv, wienerkorv etc), svintarm till lite tjockare korvar (lunch-korv, grillkorv etc) och nöttarm till antigen kokta korvar (julkorv etc) eller rökta korvar (Ystad korv, Lökkorv mm).
Varje år äter vi i Sverige upp naturtarm som motsvarar 1,5 varv runt jorden, inte dåligt!

Konsttarm

Collagentarmar: Finns som ätbar i kalibrar från 13-43 mm. Tarmen tillverkas av collagen från ungnöt och används till produkter som varmkorv, vienerkorv, ölkorv mm. Idag är tarmen så förfinad att det ibland kan vara svårt att avgöra om det är en konsttarm eller en naturtarm.
Den traditionella falukorvstarmen tillverkas av collagen för att få den rätta röksmaken.

Skaltarm: Tillverkas av bomull som omvandlas till viscos. Tarmen används till produkter som Hotdogs och korv till rullgrillarna på bensinstationerna. Det är en ren produktionstarm och skalas bort efter det att korven är kokt/rökt .

Plasttarmar: Denna typ av tarm finns i en uppsjö av varianter och används till allt från sylta ,kokt skinka, leverpastej, kokta korvar och färdig mat som ärtsoppa mm.

Collagenfolie: Tillverkad av samma collagen som varmkorvstarmen men är en tunn ätbar film som man virar runt skinkan innan man nätar, kokar och röker produkten. Den gör att man får en vackrare slutprodukt

Fibertarmarm: Tillverkas av träfiber och abaca. Det är en väldigt mångsidig tarm med god rökgenomsläpplighet som gör att den passar till många olika typer av produkter.den finns i kalibrar fråm30mm till 245mm. Används till mycket till det sortiment av skivad smörgåsmat vi har i våra charkdiskar men också till rökta medvurstar och salami.

Textiltarmar: Används i huvudsak till vissa typer av salami.

Elastiskt nät: Ett nät tillverkat av naturgummi och polyester. Används till många produkter som kassler och skinka för att få ett visst utseende.