Om oss

Ledamöter i Korvakademien 2019

Akademien för De Sköna Korvarna

Korvakademien bildades 1991 och ska enligt stadgarna ha tolv ledamöter med god kunskap om och ett levande intresse för en högtstående svensk korvkultur.

Korvakademien förverkligar sina syften genom att bland annat premiera kvalificerade insatser till korvkulturens fromma, samt genom att aktivt bidra till ökade kunskaper hos såväl producenter som konsumenter.

Korvakademien på Korvfestivalen i Stockholm. Källa: fransverige.se

Korvakademiens 30 års jubileum

Preses Christina Möller Korvakademien, som i högtidliga sammanhang har det klingande namnet Akademien för de Sköna Korvarna  är en fristående, ideell förening, som startade 1991. En fri kraft i samhället som jobbar för korvens bästa och alla korvälskares glädje. I stadgarna beskrivs syftet med Korvakademien …

Läs mer