Vintern 2020

Korvakademien på Korvfestivalen i Stockholm. Källa: fransverige.se

Korvakademiens 30 års jubileum

Preses Christina Möller Korvakademien, som i högtidliga sammanhang har det klingande namnet Akademien för de Sköna Korvarna  är en fristående, ideell förening, som startade 1991. En fri kraft i samhället som jobbar för korvens bästa och alla korvälskares glädje. I stadgarna beskrivs syftet med Korvakademien …

Läs mer